Een leven met ICD of pacemaker : samen sterk als patiëntenvereniging

Het leven met een implanteerbare defibrillator (ICD) of pacemaker kan een uitdaging zijn, maar in de gemeenschap van ICD- en pacemakerpatiënten vinden we troost, begrip en steun.

Welkom bij onze patiëntenvereniging, waar we geloven in het delen van ervaringen, het bieden van ondersteuning en het creëren van een gemeenschap die sterker is dan de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.

Woord van de voorzitter

Beste leden van onze patiëntenvereniging voor defibrillator- en pacemakerdragers,

 

Ik hoop dat deze boodschap jullie in goede gezondheid bereikt!
Als voorzitter van onze vereniging voel ik me vereerd om jullie op de hoogte te stellen van enkele belangrijke ontwikkelingen en om een hartelijke groet met jullie te mogen delen.


Allereerst wil ik mijn oprechte dankbaarheid uiten aan elk van jullie voor jullie toewijding aan onze vereniging. Samen vormen we een steunnetwerk dat ervaring met potentieel levensreddende technologieën deelt, maar ook begrip en hoop biedt aan degenen die deze reis op weg naar een betere gezondheid en welzijn nog doormaken.

 

In de afgelopen maanden hebben we als vereniging vele uitdagingen het hoofd geboden. Een doorstart met een nieuw bestuur was nodig, de aanpassing van de statuten is gebeurd, een oppuntstelling van de boekhouding en ledenlijst, uitbreiding van de vereniging met pacemakerdragers, zoektocht naar vrijwilligers,… Het was niet eenvoudig!

 

Nu wil ik jullie informeren over enkele initiatieven die we willen nemen om onze leden nog beter van dienst te zijn:

 

  • Infosessies: We plannen informatieve bijeenkomsten met deskundigen op het gebied van cardiologie, technologie en welzijn. Deze bijeenkomsten bieden de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.
  • Nieuwsbrief: We houden jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wereld van defibrillatoren en pacemakers via onze regelmatige nieuwsbrieven. We zullen ook belangrijke medische updates en tips voor een gezonde levensstijl delen.


Onze vereniging blijft zich inzetten voor het welzijn van elke patiënt, en we kijken uit naar jullie deelname en betrokkenheid bij deze nieuwe initiatieven. Samen kunnen we een verschil maken in elkaars leven en de levens van anderen.

 

Ik wil afsluiten met de wens samen te kunnen streven naar een gezonde toekomst en te blijven bouwen aan deze bijzondere gemeenschap die BIPIB vzw wil zijn.

 

 

Hartelijke groeten,
Koenraad De Wilde
Voorzitter BIPIB vzw.

Onze doelstellingen

informeren

Informatie verstrekken aan onze leden en geïnteresseerden over “leven met een pacemaker of ICD’.

Dit doen we via onze website, infosessies, flyers, tijdschriften en de nieuwsbrief “NEWS”.

ondersteunen

Wij proberen al jullie vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Daarvoor hebben wij een team van cardiologen en mensen uit de industrie, dat ons bijstaat.

bijeenkomen

We proberen regelmatig bijeenkomsten te organiseren door middel van infosessies in samenwerking met de implantatiecentra.

Hoe we ons organiseren

Voorzitter

Raad van bestuur

Minstens 5 leden, minstens 80% effectieve leden.

De raad van bestuur benoemt een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een woordvoerder en komt minimaal 4 keer per jaar bijeen.


Deze vijf mensen vormen “het bureau”. Het heeft als taak de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden en beslissingen te nemen buiten de plenaire vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Het bureau komt 1 keer per maand bijeen.

Wetenschappelijk en technisch comité

  • 3 cardiologen
  • 2 industrievertegenwoordigers
  • leden van de raad van bestuur

Het Wetenschappelijk en Technisch Comité komt twee of drie keer per jaar samen, op verzoek van de Raad van Bestuur, om onderwerpen te bespreken waarover cardiologen en leden van de industrie een relevante mening kunnen hebben, of om gezamenlijk uit te voeren projecten te bespreken.

Secretariaat

Word nu lid !

In onze gemeenschap ben je niet alleen een patiënt; je bent een waardevol lid van een groter geheel.

Laten we samen het leven omarmen, elkaar ondersteunen en een inspirerende reis maken naar een gezonder en gelukkiger bestaan.